PP Poradca pre školy

program podpory praktického
vzdelávania na stredných školách

O programe

Program je určený pre stredné školy s ekonomickým zameraním. Prihlásením do programu získajú študenti a učitelia možnosť využívať odborné online systémy Danovecentrum.sk a Mzdovecentrum.sk. Program pomáha ku skvalitneniu výučby odborných ekonomických predmetov a prináša prepojenie teórie s praxou.

Prepájame teóriu s praxou

Obchodné akadémie

Stredné odborné školy

Hotelové akadémie

Ako sa zapojiť do programu?

Už je vaša škola zapojená?

Najčastejšie otázky

Čo získate? Prínos pre školu, študentov, pedagógov.

Prepojenie teórie s praxou.

Aktuálne informácie zo sveta daní, účtovníctva a miezd.

Praktický a spoľahlivý obsah pre vyučovanie.

Konkurenčnú výhodu pre školu

PP pre školy
Mladý podnikavec
Indicia