Prepájame teóriu s praxou

Kontaktné údaje

Ing. Dávid Vrtaňa
projektový manažér programu
vrtana@pp.sk

Poradca pre školy
 
 

Ako sa k nám dostanete?

Mladý podnikavec
Indicia